Görev ve Sorumluluklar

BİRİM KALİTE KOMİSYONU

GÖREV VE SORUMLULUKLAR

 

Birim Kalite Komisyonunun görevi genel olarak; üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda Konservatuvarın eğitim öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin değerlendirilmesi ve kalitesinin geliştirilmesi ile ilgili olarak çalışmalar yapmaktır.

 

·        Konservatuvarın iç ve dış kalite güvence sistemini kurmak

·        Kalite göstergelerini belirlemek ve bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmaları kalite komisyonu tarafından belirlenen usül ve esaslar doğrultusunda yürütmek

·        Bu çalışmaları ve toplantı tutanaklarını içeren raporu belirlenen takvime uygun olarak müdürlüğe sunmak

 

Eklenme tarihi :3.10.2023 15:30:33
Son güncelleme : 3.10.2023 15:30:33