Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi

Öğr. Gör. Oya UÇARCI
Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdürü

Öğr. Gör. Cansu YILMAZ

Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi Müdür Yardımcısı

Lise Devremiz, Kültür dersleri açısından Mili Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan yönetmelikler uyarınca 4 (Dört) yıllık eğitim vermektedir.

Sağlık durumu elverişli İlköğretim Okulu mezunu olan, 16 yaşından gün almamış öğrenciler, kültür dersleri eğitiminin yanı sıra sanat eğitimi dersleri de okumak üzere özel yetenek sınavlarına başvuruda bulunabilirler.

Lise Devresi Özel Yetenek Sınavlarında;

Çalgı Anasanat Dalları İçin; Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü İlköğretim 8.sınıf seviyesinde yapılacak kulak eğitimi ve teori (deşifre, dikte, teori, okuma vb.) sınavında başarılı olmak.

Bale Anasanat Dalı İçin; adayların teknik ve artistik kapasitesinin ölçülmesi için, İlköğretim 8.sınıf seviyesinde “Klasik Bale” sınavında başarılı olmak, müzik yeteneği ve bilgi seviyesinin ölçmek amacıyla teorik ve uygulamalı (nota okuma) sınavında başarılı olmak, algılama kapasitesinin ölçülmesi için adayların teknik alt yapısına uygun bir eserden seçilmiş kısa bir dans parçasının öğrencilere sınavda toplu “öğretilişi ve uygulanması” değerlendirmesinde başarılı olmak.

Lise Devresi Müfredatları

Lise Devresi Özel Yetenek, Nakil ve Geçiş Sınavı Yönergesi

MEB -Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliği 2020

YÖK Devlet Konservatuvarları Yönetmeliği

Üflemeli Çalgılar Ders Programı 

Yaylı Çalgılar Ders Programı

Piyano Ders Programı

Klasik Bale Ders Programı

Gitar Ders Programı

0

Misyon

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı, eğitim- öğretim, araştırma ve sanatsal etkinliklerini uluslararası standartlarda yürüterek, öğrencilerimizin ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerinde yer alması, bu yolla üniversitemizi ve ülkemizi dünya çapında en iyi şekilde temsil edecek, şehrimizin ve ülkemizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak sanatçılar yetiştirmektir.

Vizyon

Müzik ve Sahne Sanatları alanında gerçekleştireceği performanslar, yetiştirdiği sanatçılar, yarattığı eserler ve yaptığı yeniliklerle tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlıkla sözü geçen, geleceğe bakışıyla sanata yön verebilen, bu güçle emsallerine liderlik edebilen dünya çapında bir eğitim kurumu olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / Antalya
Tel: (242) 310 16 69
Tel: (242) 310 21 18