Müdürün Mesajı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ

ANTALYA DEVLET KONSERVATUVARI

Düzenlediği etkinlikler ve elde ettiği başarılarla üniversitemizin kültür ve sanat alanında üstün başarılara imza atmasına katkılar sağlayan Antalya Devlet Konservatuvarı 2 Eylül 1999 tarihinde kurulmuştur.

Müzik, Sahne Sanatları ve Geleneksel Türk Müziği Bölümlerinden oluşan konservatuvarımız Sahne Sanatları Bölümünde Tiyatro ve Bale dallarında, Müzik Bölümünde Yaylı Çalgılar, Üflemeli Çalgılar ve Piyano dallarında, Geleneksel Türk Müziği Bölümünde ise Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği dallarında eğitim vermektedir. Verdiği eğitimle ülkemizin performans sanatları alanında ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirme gayretinde olan okulumuz, şehrimizde bulunan Devlet Opera ve Balesi, Devlet Senfoni Orkestrası, Devlet Tiyatrosu gibi sanat kurumlarıyla ve diğer sanatsal organizasyonlarla işbirliği ve etkileşim halindedir.

Okulumuzda eğitim bale ve batı müziği çalgıları gibi bazı dallarda ortaokul seviyesinde başlar, lise ve lisans eğitimiyle bir üst düzeye evrilir. Bu gerekliliğin doğal bir sonucu olarak bünyemizde ‘yarı zamanlı’ eğitim veren Müzik ve Bale İlkokulu ve Ortaokulu ile ‘tam zamanlı’ Müzik ve Sahne Sanatları Lisesi bulunmaktadır. 2017-2018 öğretim yılı itibariyle Müzik ve Bale İlkokulu ve Ortaokulunda 112, Müzik ve Sahne Sanatları Lisesinde 23, Lisans eğitimi düzeyinde ise 134 öğrenci öğrenim görmektedir. Toplam 269 öğrenci ve her biri alanında yetkin sanatçı öğretim elemanları ile eğitim öğretime devam eden konservatuvarımız her geçen gün daha da büyüyerek çok daha fazla sanatçı adayını ülkemize kazandırma gayreti içerisindedir.

Konservatuvarımızın temel misyonu performans sanatları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretecek, bu alanın gelişimine katkıda bulunacak genç kuşak sanatçı adaylarını yetiştirmek, sanatsal ve sektörel araştırmalar yapmak, sanat alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek; gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde konserler ve temsiller düzenleyerek performans sanatlarının sevilmesine, yayılmasına, gelişmesine katkı sağlamak; vizyonumuz ise söz konusu sanatsal alanda yapacağı çalışmalarla, yetiştireceği sanatçı adaylarıyla, yarattığı eserler ve yaptığı yeniliklerle tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlıkla sözü geçen, geleceğe bakışıyla sanata yön verebilen, bu güçle emsallerine liderlik edebilen dünya çapında bir okul olmaktır.

Bu vizyonu paylaşan bütün sanatçı ve eğitmenleri birlikte çalışmaya, öğrenci adaylarını öğrencimiz olmaya davet ediyoruz.

Prof.Dr. Nihan Yağışan
Konservatuvar Müdürü

Linklerimiz

 apk

Misyon

Çalışmalarıyla performans sanatları alanında yaşanan sorunlara çözüm üretecek, bu alanın gelişimine katkıda bulunacak genç kuşak sanatçı adaylarını yetiştirmek. Sanatsal ve sektörel araştırmalar yaparak performans sanatları alanının sorunlarına ve açmazlarına çözüm önerileri sunmak. Sanat alanında eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermek. Gerek ulusal, gerekse uluslar arası düzeyde konserler ve temsiller düzenleyerek müzik sanatının sevilmesine, yayılmasına, gelişmesine katkı sağlamak.

Vizyon

Performans sanatları alanında yapacağı çalışmalarla, yetiştireceği sanatçı adaylarıyla, yarattığı eserler ve yaptığı yeniliklerle tanınan, sahip olduğu deneyim ve uzmanlıkla sözü geçen, geleceğe bakışıyla sanata yön verebilen, bu güçle emsallerine liderlik edebilen dünya çapında bir okul olmak.

İletişim

Akdeniz Üniversitesi Antalya Devlet Konservatuvarı
Dumlupınar Bulvarı 07058 Kampüs / Antalya
Tel: (242) 310 16 69
Tel: (242) 310 21 18