Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Öğr. Gör. Sevilay GÖK AKYILDIZ


ÖZGEÇMİŞ

Sevilay

 

1. Adı Soyadı: Sevilay GÖK AKYILDIZ

2. Doğum Tarihi: 22.08.1985

3. Unvanı: Öğr. Gör.

4. Öğrenim Durumu

Lisans- Müzik Öğretmenliği S.Ü. Eğitim Fakültesi 2004-2008

Y. Lisans- Müzik Eğitimi S.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2008-2011

5. Yayınlar

5.1. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

5.2. Ulusal/Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan makaleler

 • Gök Sevilay. (2012). “Muğla Zeybek Müziği”. Zeybek Ateşi 2. Ulusal Efe Kurultayı Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu Bildirileri Kitabı. 6- 7 Eylül 2012 / İzmir-Ödemiş. s.296-301. ISBN: 978-975-98971-8-5.
 • Gök, Sevilay ve Özçimen, Aycan. (2013). “Antalya Yöresi Halk Kültüründe Yer Alan Kültürel Motifler” Iconte International Coference on New Trends in Education and Their Implications. 25-27 April 2013/ Antalya. s.92-97. ISSN: 2146-9199 Cilt:2 Sayı:4 Makale no:10. Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Aducation and Teaching.
 • Gök Sevilay. (2013). “Çalgı Yapım Ustaları ve Çalgı Satış Mağazalarının İncelenmesi: Antalya İli Örneği”. 2. World Conference on Educational and Instructional Studies. 7-9 Kasım 2013/ Antalya. s. 180-186. ISSN: 2146-9199 Cilt:3 Sayı:2 Makale no:20. Dergi Adı: Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Aducation and Teaching.
 • Gök Sevilay. (2013), “Teke Yöresi Zeybek Ezgilerine Müziksel Bir Bakış”, Materials of International Scientific-Practical Conference, “Cultural and Intellectual Ability of Art in Vocational Education”, 20 Mayıs 2013, Almatı, Kazakistan, s.97-102.5.3.

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

6. Projeler (Sanatsal Etkinlikler) (Son 5 yıl)

 1. 01.12.2010 - “Türk Halk Kültüründe Zeybek” konulu konferans Öğr. Gör. Sevilay GÖK / Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Koro Salonu
 2. 25.02.2011- “Türkülerle Anadolu Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Olbia A
 3. 10.10.2011 - “10 Kasım 1918 Konferans Açılış Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Atatürk Konferans Salonu
 4. 22.12.2011 – “Türk Halk Müziği Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu
 5. 29.04.2011 – “25. Yıl Kuruluş Yıldönümü Türk Halk Müziği Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi
 6. 13.02.2012 – “Üniversite Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği Türk Halk Müziği Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu
 7. 03.05.2012 – “Zeybek Kültürü ve Müziği” konulu konferans Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 8. 09.11.2012 – “Neşet Ertaş Türküleri Konseri” / Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
 9. 12.11.2012 – “10 Kasım Atatürk’ü Anma Konferans Açılış Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu
 10. 26.11.2012 – “24 Kasım Öğretmenler Günü Konseri” Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu
 11. 21.03.2013- “Nevruz etkinlikleri” Öğr. Gör. Sevilay Gök / Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu
 12. 03.05.2013- “Türkülerle Anadolu 2” Türk Halk Müziği Konseri- Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök /Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 13. 25.11.2013- “Öğretmenler Günü Türk Halk Müziği Konseri”- Şef: Öğr. Gör. Sevilay Gök Akyıldız /Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu
 14. 21.03.2014- “Nevruz etkinlikleri” Öğr. Gör. Sevilay Gök Akyıldız / Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu

7. İdari Görevler

 1. Türk Halk Müziği Ana Sanat Dalı Başkanlığı / 13.02. 2013 -.

8. Son beş yılda verdiği lisans düzeyindeki dersler

 • Çalgı Eğitimi (Bağlama)
 • Türk (Halk) Müziği Solfej ve Teorisi
 • Toplu Uygulama
 • Repertuvar
 • Eser Yorumculuğu
 • Bitirme Çalışması

 

Sayfa Özeti: Öğr. Gör. Sevilay GÖK AKYILDIZ

Anahtar Kelimeler: